Utstationering av arbetstagare i Sverige

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Den utländska arbetsgivaren ska tillhandah?lla tjänster över gränserna och det ska finnas en mottagare av tjänsterna i det andra landet.

Källa Läs mer om utstationering av arbetstagare i Sverige