Om oss

logo_materiks

Idén till Materiks uppstod är 2010, en kombination av erfarenhet, teorikunskaper och m?nga ?rs praktisk erfarenhet av utstationering av arbetstagare. Idén kunde realiseras tack vare partnerskapet mellan tv? personer med stor yrkeserfarenhet: Erik Van Engeland (en advokat som har specialiserat sig p? förflyttning av gods och tjänster inom Europa, chef för Jurixx advokatbyr?), en grundare av företaget Materiks, och Mathieu Alexandre, som även han är en grundare av Materiks, och som redan hade försett ?tskilliga parter med personal via agenturer för temporära anställningar och underleverantörsuppdrag. M?nga ?rs god erfarenhet inom byggbranschen i Europa gav företaget en stabil grund.

Denna höga niv? av tvärvetenskaplig erfarenhet var det som genast visade sig vara den starkaste egenskapen för Materiks affärsverksamhet. M?nga företag tyckte att det var extremt praktiskt att arbeta tillsammans med lämpliga personer som verkligen kunde lagen (bland annat). Det är därför vi fortfarande är starka p? dagens marknad.

Under m?nga ?rs verksamhet p? byggmarknaden har Materiks skapat en mängd affärsförbindelser med partner till vilka v?rt företag blivit en p?litlig tredje part. V?ra partner vet att vi endast erbjuder v?ra partner de bästa lösningarna och den bästa byggpersonalen, s? att de kan koncentrera sig p? de uppgifter som verkligen kräver deras uppmärksamhet.

V?r affärsverksamhet bygger p? den fria rörligheten i Europa. Inom den Europeiska Unionen finns det regler om fri rörlighet av arbete, varor och tjänster. Dessa regler har redan bestämts av Europaparlamentet och har tillämpats med framg?ng p? EU-marknaden. Den främsta fördelen är att medborgare i ett EU-land f?r förvärva gods eller tjänster fr?n ett annat EU-land (se Europaparlamentets direktiv 96/71/EU). Detta gäller även för tjänster. När vi genomför byggjobb (som polskt företag) inom ett annat lands gränser (t.ex. Belgien) och använder v?r egen personal, anses detta som utstationering av arbetstagare(motsvarande EU-direktiv gäller även i detta fall).

Sverige LÄS MER OM UTSTATIONERING AV ARBETSTAGARE I SVERIGE

V?RA PARTNER