01

KVALITET

FR?N POLEN

02

MOTIVATION &

EFFEKTIVITET

03

JURIDISKA

KUNSKAPER

OM OSS
Materiks S.A. är ett byggbolag fr?n Polen som genomför underleverantörsuppdrag överallt i Polen och resten av Europa. Tack vare lagstiftningen om fri rörlighet för varor och tjänster inom Europa kan vi helt och fullt genomföra arbeten p? byggplatser runtom i Europa.

Vi erbjuder ett komplett tjänstepaket, s? att du inte behöver ta hand om n?gonting. Allt du behöver göra är att ge oss i uppdrag att slutföra jobbet, s? fixar vi resten.

Läs mer

01

NYCKELN TILL FRAMG?NG

Detta är anledningen till att vi är s? framg?ngsrika i v?r bransch och varför vi är rätt val för dig

BRA PERSONAL

V?r största tillg?ng är att vi har s? bra personal. Bra arbetslöner och övriga förm?ner gör att vi kan h?lla oss med personal p? toppniv?.

Vi behandlar v?ra anställda väl, vilket motiverar dem i jobbet och gör att det är mindre troligt att de säger upp sig. P? grund av detta har vi en mycket l?g personalrotation.

Läs mer
UTMÄRKT ORGANISATION

V?rt team och v?rt supportsystem gör oss starka. Vi har ett mycket starkt “back office”, som alltid är beredda att svara p? fr?gor fr?n b?de v?ra partner och v?ra anställda.

Kommunikation, och i synnerhet en öppen kommunikation, är väldigt viktigt för oss.

Läs mer
JURIDISKA KUNSKAPER

Naturligtvis har v?rt välutvecklade supportsystem goda juridiska kunskaper.

Vi har till exempel ett helt team av advokater, revisorer och personal- och löneförvaltning i varje land vi gör affärer i.

Läs mer

De mest p?litliga & erfarna byggarbetarna för ditt företag

Vi gör v?rt bästa för att erbjuda v?ra kunder högkvalificerad personal, som alltid är motiverad

VÄGARBETEN

Detta omfattar att riva vägar och bygga upp dem igen med asfalt, tegel eller kullerstenar, samt att placera nya bärlager. Mindre formarbeten och murararbeten.

MARKARBETEN

Grävarbeten, s?väl maskinellt som för hand, eller manövrering av kranar.

Anslutning och fr?nkoppling av hus och rörledningar.

RIVNING

Att riva och renovera befintliga byggnader.

KONSTRUKTIONSARBETEN

Fr?n att lägga fundament till att konstruera byggnadsstommar.

Installera fönster och dörrar.

TAKLÄGGNING

Fr?n att bygga tak till att lägga täckmaterial, till exempel takpannor eller EPDM-gummi. Isolering av tak och allt färdigställande arbete med gips, s? att utrymmet blir användbart.

AVSLUTANDE ARBETEN INOMHUS

Installation av t.ex. rörledningar, värme och elektricitet.

Spackel och gips, lägga kakel p? golv och i badrum, och, till sist, m?la.

MONTERING

Installera kök, badrum och inbyggda garderober.

AVSLUTANDE ARBETEN UTOMHUS

Fasadfinish med tegel, stuck eller fuktskyddande material.

Isolering. Isolering även av befintliga fasader med stuck eller stenremsor.

RENOVERING

Att komplett riva eller riva ur en befintlig byggnad och helt bygga upp den igen.